Önümiň görkezilmegi

14 ýylTejribe

Newclears çagalar fabrigi

Newclears-a hoş geldiňiztegelek

Highokary satyn alyş nyrhy bilen arassaçylyk önümleri üçin ISO tassyklanan üpjün ediji

Müşderileriň islegine ünsi jemleýän, importçylara, distribýutorlara we bölek satyjylara hyzmat edýän Hytaýda sanitariýa önümleri kategoriýasynda iň ýokary öndürijilerden we eksport edijilerden biri.Marketing goldawlary we mugt dizaýn syýasaty size taýýar.

Biz hakda has giňişleýin

Şahadatnamalaryň görkezilmegi

“Newclears” önümleriniň hemmesi ISO, CE, FDA, SGS we ş.m. synagdan geçdi. Önümlerimiziň hili müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.

Has giňişleýin gör

ce

Productewropa Bileleşiginiň iň esasy önüm howpsuzlygyny üpjün etmek üçin howpsuzlyk gözegçilik şahadatnamasy.

fda

Unitedunaýtedde uly täsir galdyrýar,
Döwletler hatda bütin dünýä.

fsc

Durnukly tokaý dolandyryşyny ösdürmek üçin bazar mehanizmlerini ulanýan gurama.

Oeko-Tex

Dünýädäki iň abraýly we täsirli dokma eko-belligi.

SGS

Bu dünýäde öňdebaryjy gözleg, barlamak, synag we sertifikat guramasydyr.Hil we bitewilik üçin dünýä derejesinde ykrar edilen görkeziji.

ISO

Önümleriň, hyzmatlaryň we ulgamlaryň hilini, howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin ülňüleri döredýän garaşsyz, hökümete dahylsyz halkara gurama.

Iň soňky habarlartegelek_2

Padlary çalyşmak we nägileligi dolandyrmagyň oňaýsyzlygyny azaltmak üçin 5 maslahat
28-nji sentýabr

Padlary çalyşmak we peseltmek üçin 5 maslahat ...

Düşnüksizligi dolandyrmagy aňsatlaşdyryň ...

ar
Täze geliş ambo Bambuk kömür aşagy
21-nji sentýabr

Täze geliş ambo Bambuk kömür aşagy

“Siamen newclears” oem & a ...

ar
Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi
21-nji sentýabr

Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi

Washuwmakda kynçylyk çekýärsiňizmi ...

ar
Çygly hajathana kagyzy bilen çygly süpürgiçleriň arasynda näme tapawut bar?
14-nji sentýabr

Çygly hajathananyň arasynda näme tapawut bar ...

Soňky ýyllarda, yzygiderli impr bilen ...

ar
Bambuk perdeleri Tebigatymyz üçin dostlukly
14-nji sentýabr

Bambuk perdeleri Ejemize dost ...

Ykdysadyýetiň ösmegi we i ...

ar
300
300+

100+ ýurtdan gowrak müşderiler

5000

Aýak yzymyz

20
20+

Halkara we milli patentler

30%
30%+

Soňky üç ýylda önümçilik kuwwatynyň artmagy

Bütindünýä hyzmatdaşlary.

FIME, Saglyk Aziýa halkara sergileri we konferensiýalary ýaly köp sanly halkara sergisine gatnaşýarys.Daşary ýurt bazarlaryny, täze tendensiýalary we önümlerimizi yzygiderli täzeläp durmak üçin dürli ýarmarkalara gatnaşmak.Biz hakda has giňişleýin bilmek üçin stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz.

  • hyzmatdaş_1
  • hyzmatdaş_2
  • hyzmatdaş_3