OEM çygly süpürgiçler

Professional Hytaý gündelik çaga çygly süpürgiç öndürýär

Süpürgiçlerimiz ýumşak dokalan süýümden, Aloe ýa-da hoşboý ysly, Alkogol ýok, himiki ýa-da derejeli arassa suw, steril we hapalar ýok Biz markaňyzyň aşagyndaky çygly süpürgiçleri öndürip bileris.

Çygly süpürgiçler
Stil ýönekeý stil haç stili merjen stili
Suratlar zxc zxc zxc
Agram Düzülip bilner
OEM stili, agramy, bukjasy.

Bir gezek ulanylýan çygly süpürgiçleriň gurluşy:

az

Ilkinji sargyt üçin diňe elýeterli OEM tölegini töleýärsiňiz, markaňyz bilen üýtgeşik süpürgiçler bolar.Süpürgiçde näme düzüp bilersiňiz?

Çygly süpürgiçde näme düzüp bilersiňiz?

çaga çygly süpürgiçler (3)

Bir gezek ulanylýan süpürgiçler 3 ululykda ýa-da özleşdirilip bilner

ululygy

Has köp pikiriňiz ýa-da haýyşyňyz bar bolsa, biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Geliň, markaňyz we ideýaňyz bilen özboluşly bukjany dizaýn edeliň!

Garaşýan zatlaryňyzy kanagatlandyrmak üçin professional mugt dizaýn, aşakdaky mysaly görmegiňizi haýyş edýäris

çaga çygly süpürgiçler (2)
bambuk süpürmek
halta-02