OEM çagalara ideg

OEM bir gezek ulanylýan çaga aşgazany çekýär

Özüňiziň düzmegiňiz üçin çaga 3 sany esasy çaga bezi bar.
Çaga bezeginiň her görnüşi dürli bazarlar we müşderi toparlary üçin amatly dürli aýratynlyklara eýedir.

Çaga bezi görnüşi
Adyny ýazyň Bambuk Super ýadro Ykdysadyýet
No.ok. NCPU-B01 NCPU-06 NCPU-01
Surat  qwf qwf qwf
Enjamlar 1. Has ýokary baha
2. Highokary siňdiriş
3.Super dem alýar
4. Ekologiýa taýdan arassa,
biodegrirlenip bilner
1. Orta baha
2.Super ýokary siňdiriş
3.Super dem alýar
1.Pes baha
2. Orta siňdiriş
3.Middle dem alýan
Has köp tapawut we jikme-jiklikleri öwrenmek isleseňiz, satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

Ilkinji sargyt üçin diňe elýeterli OEM tölegini töleýärsiňiz, markaňyz bilen özboluşly bezi bolar.
Çekiş bezeginde näme düzüp bilersiňiz?
Has köp pikiriňiz ýa-da haýyşyňyz bar bolsa, biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris

1. Çaga bezeginde logotip, 2. Çaga bezeginde çap etmek, 3. Gaplamagy özleşdiriň, 4. Softumşaklyk, 5. Baş sahypadaky dokma

sabdba

Bambuk çaga perdelerini ilkinji gezek özleşdiren bolsaňyz, aşakdaky sahypa size bu prosesi anyklamaga kömek edip biler.

svqegs

* Geliň, markaňyz we ideýaňyz bilen özboluşly bukjany dizaýn edeliň!

Garaşýan zatlaryňyzy kanagatlandyrmak üçin professional mugt dizaýn, aşakdaky mysaly görmegiňizi haýyş edýäris.

svggqa

Biodegrirlenip bilinýän EPI sumkasy

szwf

Adaty PE sumkasy

fqws

Biodegradable Kraft sumka

wwqawf

Reňk gutusy