Bir gezek ulanylýan hassahananyň lukmançylyk şepagat uýalary

Gysga düşündiriş:

Newclears 60 * 90cm, 60 * 60cm, 60 * 40cm, padiň aşagyndaky bir gezek ulanylýan nägilelik ýumşak we suw geçirmeýän, düşegi goramak üçin peýdaly.

 

NOOK. NCUP
Töleg T / T, LC göz astynda
Önümiň gelip çykyşy Fujian, Hytaý
Adingük porty Sýamen, Hytaý
Gurşun wagty 14-39 gün
MOQ 3000-5000 sumka
Potensial 100000 sumka

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň gurluşy

-1-nji gatlak: kesilen nagyşly ýumşak dokalan mata.

-2-nji gatlak: dokuma kagyzy.

-3-nji gatlak: SAP bilen garylan süýtli pulpa, suwuklygy gaty çalt we çalt siňdirýär.

-4-nji gatlak: dokuma kagyzy.

-5-nji gatlak: PE filmi, syzmagyň öňüni alyp biler we düşegi gurak we arassa saklap biler.

wsavbab
savwqqw

“Newclears” -yň aşagyndaky bir gezek ulanylýan ajaýyp aýratynlyklary:

1.Diamond nagyşly ýokarky sahypa, peşewiň siňdirilmegini çaltlaşdyrmak üçin ähli tarapa eltip biler

2,5 gatlak sorujy ýadro garylan SAP we süýtli pulpa suwuklygy we ysy gaty gulplaýar

3.4 gapdal möhür gapdal syzmagyň öňüni alyp biler

4. Suw geçirmeýän arka list, düşekden ýa-da wagondan peýda bolup biler

5.Açyk howada götermek üçin göçme, ýeňil we suw geçirmeýär

Spesifikasiýa

Çig mal Dokalan däl, dokuma, süýümli pulpa, SAP
Reňk gök, ak, gülgüne, ýaşyl (ýöriteleşdirilen rugsat berilýär)
Nusgalar erkin hödürlenýär
Marka Newclears / OEM
Bukja Açyk sumka / OEM
Yzky sahypa PE film ýa-da mata meňzeş
Şahadatnama ISO, CE, FDA, SGS, FSC
Ölçegi (sm) Agramy (g / pc) SAP (g) Absorbsiýa (ml) Gaplamak (kompýuterler / sumka, sumka / polibag)
60 * 90 76 6 480 15 sany sumka / sumka, 8 halta / polibag
60 * 60 50 4 320 30 sany sumka / sumka, 8 halta / polibag
60 * 45 35 3 240 30 sany sumka / sumka, 8 halta / polibag

Paket islegiňize görä düzedilip bilner.

svavqw

Arza

Padyň aşagynda bir gezek ulanylýan, düşegiňiz üçin ýokary täsirli goragçydyr. Has oňat rahatlyk we sagdyn deri üçin ýokary sorujy we ultra ýumşak pad.

Goşmaça siňdiriş we gorag hödürlemek üçin polimetr bilen ulanylýan padiň aşagynda bir gezekde bir pad gerek. Syzmazlygyň öňüni almak üçin daş-töweregiňize berk ýapyň. Plastiki gyralar ýok

Ulanyjylaryň derisine täsir edýär. Ulanyjylary we düşekleri guratýan Ultra sorujy. Her üýtgeşiklik üçin bir pad gerek, gaty tygşytly. Padyň aşagyndaky dokalan ýumşak ýüzümiz deriden has ýumşak we hiç hili gyjyndyrmazlyk üçin gaharlandyryjy himiki maddalar, duzlar ýa-da boýaglar ýok. .

Kassalaryň aşagynda, lukmançylyk proseduralary we ideg üçin ulanylýan ulular ýaly, şeýle hem öý öý haýwanlary üçin okuw ýassyklary üçin ulanylyp bilner.

savegqw

Hil synagy

TEST1

1. 1 pad we suw taýýarlaň

TEST2

2. Suwy çalt siňdiriň

TEST3

3. SAP suwy deň derejede siňdirýär we suwda gulplanýar, üstü gury.

TEST4

4. Yzky sahypa suw geçirmeýär we syzmaýar.

Bukja

vaasv
savwgqwg
zxvqwgq
zxhwgqw

Paket markaňyz bilen düzülip bilner.

Şahadatnamalar

wsavqwv
svqw

Tozana garşy seminar we laboratoriýa

TRF

Çaga bezi önümçilik liniýasy

TYH

Ulular üçin aşgazan önümçilik liniýasy

BWQF
svqwq
vcxvwq

Locationerleşýän ýerimiz we dünýädäki hyzmatdaş

wwfeg

  • Öňki:
  • Indiki: