Bir gezek ulanylýan kömür güjük küýzesi

Gysga düşündiriş:

“Newclears” bir gezek ulanylýan kömür güjük okuw paneli suwuklygy çalt siňdirip we syzmagyň öňüni alyp biler. Kömür pad ysy gaty gowy dolandyrýar.


 • Nokat:NCPP-01
 • Reňk:Ak / Gök
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Önüm aýratynlyklary

  -1-nji gatlak: kesilen nagyşly ýumşak dokalan mata.

  -2-nji gatlak: uglerod + dokuma kagyzy.

  -3-nji gatlak: SAP bilen garylan süýtli pulpa, suwuklygy gaty çalt we çalt siňdirýär.

  -4-nji gatlak: uglerod + dokuma kagyzy.

  -5-nji gatlak: PE filmi, syzmagyň öňüni alyp biler we düşegi gurak we arassa saklap biler.

  5 gatlak dizaýny
  uglerod haýwanlary

  “Newclears” -yň aşagyndaky bir gezek ulanylýan ajaýyp aýratynlyklary:

  1.Diamond nagyşly ýokarky sahypa, peşewiň siňdirilmegini çaltlaşdyrmak üçin ähli tarapa eltip biler

  2,5 gatlak siňdiriji ýadro garylan kömür + SAP + tüýdük pulpa suwuklygy we ysy gaty gulplaýar

  3.4 gapdal möhür gapdal syzmagyň öňüni alyp biler

  4. Suw geçirmeýän arka list, düşekden ýa-da wagondan peýda bolup biler

  5.Açyk howada götermek üçin göçme, ýeňil we suw geçirmeýär

  6. Aşaky sahypadaky stiker padleriň hereketiniň öňüni alyp biler.

  Önümiň spesifikasiýasy

  No.ok. Açylmadyk ululyk Gysylan ululyk Esasy material Bukja
  NCMT-01 24 * 30 sm 4 * 2,8 sm 100% pagta 100% pagta

  Hil synagy

  petleriň aşagyndaky öý haýwanlary

  1. ýassyklaryň aşagy

  lomaý öý haýwanlary

  2. lomaý haýwanlaryň aşagy

  Ulularyň aşgazanynda suwuklyk duýmarsyňyz!

  Bukja

  ACD1
  17
  ACD3

  Paket markaňyz bilen düzülip bilner.

  Zawodymyz

  1
  2
  3
  4
  5
  001
  004
  003
  002
  006
  005

 • Öňki:
 • Indiki: