Bir gezek ulanylýan uglerod kömür güjük öý haýwanlary aşagy

Gysga düşündiriş:

“Newclears” bir gezek ulanylýan uglerod güjük öý haýwanlaryny taýýarlamak:
1. Biodegrirlenip bilinýän, ekologiýa taýdan arassa.
2. Softumşak we deri arassa.birmeňzeş dokumasy, dokalan gyzgyn mata, çalt siňdirilmegi
3. Düwürtik pulpa + polimer suwy siňdiriji rezin, suwuň siňdiriş gatlagy
4. Upperokarky we aşaky dokuma örtügi gatlagy, gowy gulply ýadrosyň ýarylmajakdygyna göz ýetiriň.
5. Aşakdan syzdyryjy film, syzmagyň öňüni alýar, poly gury we arassa saklaň

Dürli ululyklar 45x60cm / 60x60cm / 60x90cm bir gezek ulanylýan it petleri kiçi it tohumlary üçin kostýum.


 • Nokat:NCPP-01
 • Reňk:Ak / Gök
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Önüm aýratynlyklary

  -1-nji gatlak: kesilen nagyşly ýumşak dokalan mata.

  -2-nji gatlak: uglerod + dokuma kagyzy.

  -3-nji gatlak: SAP bilen garylan süýtli pulpa, suwuklygy gaty çalt we çalt siňdirýär.

  -4-nji gatlak: uglerod + dokuma kagyzy.

  -5-nji gatlak: PE filmi, syzmagyň öňüni alyp biler we düşegi gurak we arassa saklap biler.

  5 gatlak dizaýny
  uglerod haýwanlary

  “Newclears” -yň aşagyndaky bir gezek ulanylýan ajaýyp aýratynlyklary:

  1.Diamond nagyşly ýokarky sahypa, peşewiň siňdirilmegini çaltlaşdyrmak üçin ähli tarapa eltip biler

  2,5 gatlak siňdiriji ýadro garylan kömür + SAP + tüýdük pulpa suwuklygy we ysy gaty gulplaýar

  3.4 gapdal möhür gapdal syzmagyň öňüni alyp biler

  4. Suw geçirmeýän arka list, düşekden ýa-da wagondan peýda bolup biler

  5.Açyk howada götermek üçin göçme, ýeňil we suw geçirmeýär

  6. Aşaky sahypadaky stiker padleriň hereketiniň öňüni alyp biler.

  Önümiň spesifikasiýasy

  No.ok. Açylmadyk ululyk Gysylan ululyk Esasy material Bukja
  NCMT-01 24 * 30 sm 4 * 2,8 sm 100% pagta 100% pagta

  Hil synagy

  petleriň aşagyndaky öý haýwanlary

  1. ýassyklaryň aşagy

  lomaý öý haýwanlary

  2. lomaý haýwanlaryň aşagy

  Ulularyň aşgazanynda suwuklyk duýmarsyňyz!

  Bukja

  ACD1
  17
  ACD3

  Paket markaňyz bilen düzülip bilner.

  Zawodymyz

  1
  2
  3
  4
  5
  001
  004
  003
  002
  006
  005

 • Öňki:
 • Indiki: