Bir gezek ulanylýan biodegrirlenip bilinýän organiki çaga bezi

Gysga düşündiriş:

Newclears bir gezek ulanylýan biodegrirlenip bilinýän organiki bambuk çaga bezi, ECO üçin amatly gurşawdyr. Topokarky we arka list üçin 100% bambuk matasy. Gowy siňdiriş bilen ýokary hilli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy we surat

Öýde düşekde uklaýan owadan kiçijik çaga

Spesifikasiýa

No.ok. Ölçegi Uzynlygy * ini Absorbency Çaga agramy Kompýuter / sumka
NCBA-01 S 40 × 32 sm 400ml 3-8 kg 36
M 45 × 32 sm 720ml 6-11 kg 32
L 50 × 32 sm 800ml 9-14 kg 30
XL 53 × 32 sm 880ml 12-17 kg 28
Material Jemi hlorsyz, FSC kepillendirilen agaç pulpa we bambuk süýümi, ýokary sorujy polimer, dokalan däl, lateksiz, arassaçylyk derejeli elastik, velkro
Reňk Ak, goňur
Marka Newclears, Aimisin ýa-da şahsy bellik
Mysal DHL ýaly kurýer hasabyňyzy bilenden soň mugt hödürlenýär
Gurşun wagty Depozit we ýöriteleşdirilen dizaýn alandan soň 20-39 iş güni
Eltip bermek Howa, demir ýol we deňiz goldawy;köplenç iň arzan bolany üçin eltip berýär
Porty ýüklemek Sýamen, Hytaýyň günorta-gündogary
Töleg 30% öňünden tölenen goýum, BL-iň göçürmesine garşy 70% balans;TT / LC

Bambuk perdeleri

● 75 gün 61% peselme derejesine ýetýär;has uzyn, has ýokary tizlik

Bambuk agaç däl otdyr

Bambuk tebigy taýdan organiki bolup, dünýäde iň çalt ösýän ösümlikleriň biridir

vsavwqg
savqw

Duýgur deri üçin howpsuz
dermatologiki taýdan synagdan geçen we gipoallergen

fwqfqwf

Tutuşlygyna hlor ýok
tebigy bambukdan we agaçdan ýasalan, hlor, lateks, alkogol, ftalatlardan azat

trbrt

Ultra ýumşak we siňdiriji
ABŞ-nyň süýümli pulpa we SAP bilen bäsdeşiniň siňdirişinden 30% ýokary

Ygtybarly we mylaýym maddalar

● Yzky list we ýerüsti, durnukly dolandyrylýan tokaýlardan doly hlorly bambuk süýümi

Ore Esasy, ýokary sorujy polimer + TCF agaç pulpasy, suwuklygy jele öwüriň, peşewi berk ýapyň

Guards Sakýan garawullar, goşmaça ýumşak 100% pp dokalan däl

● Aýak, bil we taýak elastikasy, MSDS hasabaty bilen spandeks

Strong Güýçli gaýtadan dikeltmek üçin lenta, aýlaw ulgamy velkro

Et Çyglylygyň görkezijisi, bio esasly ýelim

qwggqw
swfqwf

D Boýag ýok

Known Belli allergenler ýok

Los Losýon ýa-da nemlendiriji ýok

Environment Daşky gurşawa zyýanly maddalar ýok

● Hoşboý ys ýok

Lat Lateks ýok

Heavy agyr metallar ýok

● Hlor ýok

Ölçeg boýunça gollanma

wsavs
Ölçegi S M L XL
2 3 4 5
Çaga üçin 3-8 kg 6-11 kg 9-14 kg 12-17 kg
6.5-17.5 litr 13-24 litr 20-31 litr 26-37 litr

Gaplamak

awqwqw

Önümçilik

Beýleki üpjün edijilere garşy artykmaçlyklar

Hususy etiketkany ýa-da ýöriteleşdirilen marka hyzmatyny goldaň, aşgazan lentasy we gaplaýyş sumkasy ýaly.Mundan başga-da, grafika bilen mugt kömek edip biljek hünärmen dizaýnerlerimiz bar.Näçe gezek gözden geçirseňizem.

Wagtynda eltip bermek, çaga bezi üçin 2 setir, çaga balak, ulular bezi we ulular balak, balak üçin 3 setir, çygly süpürgiç üçin 1 setir we gysylan polotensa, köp islegleriňizi kanagatlandyryp biler we köp mukdarda sargytlary wagtynda gutaryp biler. .

Çeýe minimal sargyt mukdary (MOQ), adatça MOQ 20ft gap.Şeýlelik bilen birligiň bahasy iň arzan.Şeýle-de bolsa, yzygiderli dizaýnlary zakaz etseňiz ýa-da başga müşderiler siziň bilen şol bir zady sargyt etmek isleýän bolsa, başlamak üçin az mukdarda hem mümkin.

Geljekdäki tendensiýalary we müşderiniň isleglerini uýgunlaşdyrmak üçin täze önümleri ösdürmegi dowam ediň

Gaty QC, hiliň kepillendirilmegi üçin berk QC ulgamy boýunça ähli önümçilik prosesi gözegçilik edilýär.

bzxcas

Şahadatnamalar

ce

CE

Productewropa Bileleşiginiň iň esasy önüm howpsuzlygyny üpjün etmek üçin howpsuzlyk gözegçilik şahadatnamasy.

fda

FDA

Unitedunaýtedde uly täsir galdyrýar,
Döwletler hatda bütin dünýä.

fsc

FSC

Durnukly tokaý dolandyryşyny ösdürmek üçin bazar mehanizmlerini ulanýan gurama.

oeko

Oeko-Tex

Dünýädäki iň abraýly we täsirli dokma eko-belligi.

SGS

SGS

Bu dünýäde öňdebaryjy gözleg, barlamak, synag we sertifikat guramasydyr.Hil we bitewilik üçin dünýä derejesinde ykrar edilen görkeziji.

ISO

ISO

Önümleriň, hyzmatlaryň we ulgamlaryň hilini, howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin ülňüleri döredýän garaşsyz, hökümete dahylsyz halkara gurama.

Tozana garşy seminar we laboratoriýa

TRF

Çaga bezi önümçilik liniýasy

TYH

Ulular üçin aşgazan önümçilik liniýasy

BWQF
svqwq
vcxvwq

Locationerleşýän ýerimiz we dünýädäki hyzmatdaş

sdvs

  • Öňki:
  • Indiki: