Bir gezek ulanylýan çaga bezi çalyşýan pad

Gysga düşündiriş:

Newclears 60 * 90cm, 60 * 60cm, 60 * 40cm, bir gezek ulanylýan çaga peşew ýassygy ýumşak we suw geçirmeýär, aşgazanyň goragyny üýtgetmek üçin peýdaly.

 

NOOK. NCBP
Töleg T / T, LC göz astynda
Önümiň gelip çykyşy Fujian, Hytaý
Adingük porty Sýamen, Hytaý
Gurşun wagty 14-39 gün
MOQ 3000-5000 sumka
Potensial 100000 sumka

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň gurluşy

safwqf

-1-nji gatlak: merjen nokatlary bilen ýumşak dokalan mata.

-2-nji gatlak: dokuma kagyzy.

-3-nji gatlak: SAP bilen garylan süýtli pulpa, suwuklygy gaty çalt we çalt siňdirýär.

-4-nji gatlak: dokuma kagyzy.

-5-nji gatlak: Çap edilen PE filmi ýa-da film ýaly mata, syzmagyň öňüni alyp biler we düşegi gurak we arassa saklap biler.

Üstünlik

“Newclears” bir gezek ulanylýan çaga çalyşýan padiniň ajaýyp aýratynlyklary:

1. Merjen nokatlaryň ýokarky sahypasy, siňdirişi çaltlaşdyrmak üçin peşewi ähli tarapa alyp biler

2,5 gatlak siňdiriji ýadro garylan SAP we import edilýän süýüm pulpasy suwuklygy we ysy gaty gulplaýar

3.4 gapdal möhür gapdal syzmagyň öňüni alyp biler

4. Suw geçirmeýän arka list, düşekden ýa-da wagondan peýda bolup biler

5.Açyk howada götermek üçin göçme, ýeňil we suw geçirmeýär

6.Gaty multfilm çap edilen arka sahypasy özüne çekiji görünýär

wqfwq
bqfqw

Jikme-jiklikler

Çig mal Dokalan däl, dokuma, süýümli pulpa, SAP
Reňk gök, ak, gülgüne, ýaşyl (ýöriteleşdirilen rugsat berilýär)
Nusgalar erkin hödürlenýär
Marka Newclears / OEM
Bukja Çap edilen reňk sumkasy / OEM
Yzky sahypa PE film ýa-da mata meňzeş
Şahadatnama ISO, CE, FDA, SGS, FSC

“Newclears”, amatlylygy we howpsuzlygy üçin ajaýyp ululykdaky ýumşak we çydamly bir gezek ulanylýan çaga çalyşýan padleri hödürleýär.Bir gezek ulanylýan padlerimiz, suw geçirmeýän aşgazan üýtgeýän aşgazanlar, suw geçirmeýän owadan çap edilen arka we ýumşak daşky örtük bilen bezelendir we çagaňyzy goramak zerurlygy ýüze çykanda üýtgeýän ýerlerde ulanmak üçin amatly bolar.Çaga çalşýan gapak örtükleri, daş-töweregiňizi goramaga kömek edýän çalt we aňsat arassalanmadyk çagalara ideg etmäge mümkinçilik berýär, ýumşak üst bolsa çagalaryňyz üçin ýumşak.Kiçijik çaga ýassygymyz üýtgeýän stollaryň köpüsine aňsatlyk bilen gabat gelýär we ýolda ýanyňyz bilen alyp gitmek aňsat bolup bilýän jübü ululygyna bukulyp bilýär.Simönekeýje zyňyň, her gezek ulanylandan soň hapalanandan soň çalşyň.

Paket islegiňize görä düzedilip bilner.Gaplamak sumkasy markaňyz bilen düzülip bilner.

vsvq
gqwgq
qwtqw

Köp ulanylyş

gqeqwf

Hil synagy

qgqe

1. 1 pad we suw taýýarlaň

cxvwq

2. Suwy çalt siňdiriň

geefqw

3. SAP suwy deň derejede siňdirýär we suwda gulplanýar, üstü gury.

vxvwqf

4. Yzky sahypa suw geçirmeýär we syzmaýar.

Zawodymyz

1
2
3
4
5

  • Öňki:
  • Indiki: