Hytaý Biodegrasiýa edilip bilinýän çygly süpürgiç bambuk süpürgiç zawody

Gysga düşündiriş:

“Newclears” biodegrirlenip bilinýän çygly süpürgiç bambuk süpürgiçleri, ýumşak ýumşak bambuk süýüminden ýasalýar, derini arassalaýar, çagalar üçin howpsuz.ORA-da arassa suw antibakterial çygly arassalama tejribesini hödürleýär.FSC, ECO-CERT, OEKO CE, FDA, ISO bilen kepillendirilen we ABŞ, Italiýa, Türkiýe, BAE, Singapur we ş.m. müşderiler tarapyndan her aýda tertipleşdirilýär.

(1) küpek ýaly deri üçin ýumşak bambuk matasy
(2) ORA-da arassa suw, steril we hapalar
(3) 100% bambuk bezi süýümi, 100% biodegrirlenip bilinýän, ekologiýa taýdan arassa
(4) Alkogol ýok, himiki, hoşboý ys ýok, hatda bäbekler üçinem arassa

Has giňişleýin öwrenmek we biodegrirlenip bilinýän çygly süpürgiç bambuk süpürgiçlerinden nusgalar soramak isleseňiz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Newclears hakda

2009-njy ýylda döredilen “Xiamen Newclears Daily Products Co., Ltd.”, çaga perdeleriniň, ulularyň aşgazanlarynyň aşagynda, çygly süpürgiçleriň dizaýny, işlenip düzülmegi we öndürilmegi bilen gyzyklanýan hünärmen öndüriji we eksportçydyr.Tejribeli we hünärmen gözleg we ösüş topary bilen, aýratynlaşdyrylan talaplaryňyzy kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän, esasanam dizaýnerlerimiziň mugt kömegi bilen hususy bellik hyzmaty üçin.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Productshli önümlerimiz ISO, CE we FDA bilen kepillendirilýär.

ÖNÜMLER MAGLUMATY
Material 100% bambuk matasy + ORA-da arassa suw (Alkogol ýok + Hoşboý ys ýok / Aloe)
Ölçegi 15 * 15 sm, 15 * 18 sm, 18 * 18 sm, 15 * 20 sm, 18 * 20 sm, ýa-da özleşdirilen
Reňk Açyk ak, tebigy goňur
Logotip Özbaşdak düzülip bilner
Agram 45gsm (Düzülip bilner)
Gaplamak 10 sany / paket, 48 sany / paket, 80 sany / paket ýa-da özleşdirilen
OEM Kabul ederlikli
Mugt nusgalar Elýeterli
Beýleki esasy önümler Çaga bezi;Ulular bezi;Padlaryň aşagynda;Haýwan haýwanlary ; gysylan polotensalar

Ulanylyşy

Ulanyş3
Ulanyş4
Ulanyş5
Ulanyş6

Gaplamak

Ulanyş8
Ulanyş7
Ulanyş9
Ulanyş10

Näme üçin Newlcears?

Capeterlik mümkinçilik Gaty QC Professional dizaýn
Ulanyş11 Ulanyş12 Ulanyş13
“Newclears” -da esasy önümler üçin 11-den gowrak önümçilik liniýasy bar.Aýlyk kuwwaty takmynan 300+ konteýner, uly sargytlaryňyzy aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bileris ISO 9001: 2015 QC ulgamyny geçdik, QC toparymyz girişden çykyşa çenli her ädimde ýokary hilli gözegçilik edýär.Önümçilik enjamlarymyzyň hemmesinde akylly kemçilikleri anyklaýyş enjamy bar. Hünärmen dizaýnerler toparymyz we tejribeli satuwlar size ajaýyp OEM dizaýnyny hödürläp biler we marka önümleriňizi bazaryňyzy gazanmak üçin konstruktiw teklip berip biler.
Şahadatnamalar Çalt jogap ber Has köp kategoriýa
 Ulanyş14  Ulanyş15 Ulanyş16
Önümlerimiz, FDA, CE, ISO tarapyndan tassyklanan global hil standartlaryna laýyk gelýär. Müşderi hyzmatymyzyň hemmesi 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.Haýsy jaň ýa-da e-poçta iberilse-de, size asap jogap bereris! “Newclears” -da bir gezek ulanylýan arassaçylyk önümleri bar.Häzirki önümler üçin özara tehnologiýa eýe.Mundan başga-da, gözleg-barlag işlerimiz müşderilerimiz bilen täze önümleri yzygiderli ösdürýärler.

Has köp önüm

Ulanyş17

  • Öňki:
  • Indiki: